นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัล #เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2020)

นักศึกษานิเทศศาสตร์รวมทีมกับคณะเกษตรฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ทีม และรางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น”

#นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรพส.คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Smart Start Idea by GSB Startup #สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอแสดงความยินดีกับนายอภิชาติ สุขเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 …

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “กาซะลองผลัดใบ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ 2 ) อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ” 108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.กวินธร เสถียร – ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก – รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร – …

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ไม้ผลัดใบ 2563” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 🔹หัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์”🔹

ขอเชิญผู้ที่สนใจ…เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์” วิทยากรโดย  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร – ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก – รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร – ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 …

Read More

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขันในโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท

Shopee ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 นี้   <<คลิกที่ภาพเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อมูลด้านล่าง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Read More

“ทีมนิเทศศาสตร์ SD Production” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND of NORTHERN” เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมนิเทศศาสตร์ SD Production ” สร้างสรรค์ผลงาน “ใครชนะ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภูมิภาค เตรียมเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อ —- วันที่ 22 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดงานประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค …

Read More

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนานิเทศศาสตร์ “Arts of talk ศิลปะแห่งการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์”

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนานิเทศศาสตร์ “Arts of talk ศิลปะแห่งการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์” เพิ่มทักษะด้านการพูด พูดยังไงให้คนเชื่อ? พูดแบบไหนให้น่าสนใจ? โดยวิทยากรมากความสามารถ “ภรัณยู ขำน้ำคู้” (ไตร จำอวดหน้าจอ) “ศราวุธ สุดงูเหลือม” (เหลือมศรี คุณพระช่วย) “ณัฐกิตติ์ เขียวทอง” (โจ ไมค์ทองคำ) ภายในงานพบกับ -เสวนาหัวข้อ ‘Arts of talk’ -กิจกรรม Workshop ‘พาทีสร้างสรรค์’ ในวันพุธ …

Read More

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอแสดงความยินดี กับ “นายชลดรงค์ สังข์อยู่” นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา “ขนาดใหญ่”

Read More