โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (AMOS)

💢โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยสมการโครงสร้าง (SEM)” โดยโปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ⬇️ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ✅โดย ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  

Read More

➡️ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 🎉 “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ”

➡️ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 🎉 “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” . 📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ✅ ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก *ลงชื่อร่วมงานได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ❗️ ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายธีมลูกทุ่ง 🎙🎙🎉🎉  — ที่ โรมแรม ท็อปแลนด์ ชั้น5 ห้องอยุธยา

Read More

ประชาสัมพันธ์เรื่องบริการเบิกประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัยฯ

บริการเบิกประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลพิษณุเวช โดยไม่ต้องจ่ายเงิน กรณีที่ 2 นักศึกษาเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดๆ ก็ได้ แต่ต้องสำรองจ่ายก่อน (หากประสบอุบัติเหตุจากการจราจร นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์ พรบ.ยานพาหนะ เป็นอันดับแรก) **บริการนี้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ**

Read More

▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดศูนย์รับบริจาคฯ ณ ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์

“เราจะไม่ทิ้งกัน” #ลงพื้นที่รอบแรก 3 ก.ย. เวลา 10.00 น. ▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดศูนย์รับบริจาคเงิน/น้ำดื่ม/สิ่งของจำเป็น/อาหารแห้ง/ยากันยุง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บริการวิชาการ ©️บริจาคได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ ลงพื้นที่รอบสอง 5 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Read More

โครงการประชุมความร่วมมือระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี ณ ห้องประชุม MS 301 เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Read More

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส.

Read More