การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อุษณีย์เส็งพานิชคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวาระการประชุมที่หลากหลาย – การก่อตั้งสมาคมสมาคมระดับนานาชาติ – โครงสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด – การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ” วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ. ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ สาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรระหว่างสองหน่วยงาน …

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม “ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม “ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ปลุกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 664/2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่664/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วัน #ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

Read More

พิธีส่งมอบงานตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดพิธีส่งมอบงานตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมรพส. ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์เส็งพานิช  โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญไปรับการรักษาแทนไม่เกิน 180 วัน   ณ ห้องประชุมท. 410 อาคารทีปวิชญ์ คลิกเพื่อดูข่าวต้นฉบับ

Read More

ประชาสัมพันธ์ชื่ออาคารใหม่ “พิบูลวิชญ์ : นักปราชญ์แห่งพิบูลสงคราม”

“พิบูลวิชญ์ : นักปราชญ์แห่งพิบูลสงคราม” ✅ชื่ออาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ ▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ©️ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.       คลิกเพื่อดูข่าวและภาพต้นฉบับ

Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพรรษาพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพงิวรรณะ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอให้เจ้าพระยา เจ้าพระยาผู้ดูแลระบบการศึกษาและการฝึกอบรมผู้บริหารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 “MS รับน้อง ’62”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารมวลชนร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 “MS รับน้อง ’62 ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด  

Read More

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้รับการขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQR)

💐 💐 💐หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาบัณฑิตวุฒิการสาขาวิชาการจัดการได้รับหัวเรื่อง: การขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งคุณชาติ (TQR) 💐 💐 💐 💐 🙏 🙏 🙏ขอบคุณคณะคุณผู้บริหารผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยคณะคุณผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอาจารย์ผู้สอนศิษย์เก่าตลอดชีวิตจนปัจจุบัน ็จในครั้งนี้

Read More