แจ้งการงดใช้อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563


คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ “งดใช้อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ” ได้แก่ อาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคารพระปกเกล้า เพื่อดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมด ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563  และขอให้คณาจารย์ทุกท่านเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *