นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัล #เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2020)

นักศึกษานิเทศศาสตร์รวมทีมกับคณะเกษตรฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ทีม และรางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *