ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “กาซะลองผลัดใบ”
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *