คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น”

#นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรพส.คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Smart Start Idea by GSB Startup
#สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอแสดงความยินดีกับนายอภิชาติ สุขเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสิทธิพรชัย ดวงดาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวดาราณี พันธ์จันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จากจำนวนทั้งหมด 26 ทีม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *