ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
– สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 – 12.00 น.
– สถานที่สอบ ห้อง MS301 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *