เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็น ดอกเตอร์
– จบ ป.โท ทุกสาขา
– ไม่จำกัดอายุ
– ไม่จำกัดเกรด
– ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 350,000 บาท ใน 3 ปี
– เรียน เสาร์-อาทิตย์
– หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

———————————————————
หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)
– หลักสูตร 3 ปี (ปีละ 2 เทอม)
– เรียน เสาร์-อาทิตย์
– ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 350,000 บาท (โดยประมาณ)

แผนการเรียน
——————
– แบบ 1.1 ไม่มี coursework 48 หน่วยกิต 3 ปี
– แบบ 2.1 มี coursework 48 หน่วยกิต 3 ปี
– แบบ 2.2 โท-ควบ-เอก เรียน 72 หน่วยกิต 5 ปี

ระยะเวลา
————
– รับสมัคร: บัดนี้-30 พฤศจิกายน 2562
– สอบสัมภาษณ์ : 8 ธันวาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 13 ธันวาคม 2562
– เปิดเรียน: 4 มกราคม 2563
………………………………………

ติดต่อ: ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ; 081-400-2026

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *