บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับองคมนตรี

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบ-นางนุช อุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังการรายงาน สรุปโครงการฯ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *