โครงการประชุมความร่วมมือระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี ณ ห้องประชุม MS 301 เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *