พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส.

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *