ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม “ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม “ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ปลุกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *