ประชาสัมพันธ์ชื่ออาคารใหม่ “พิบูลวิชญ์ : นักปราชญ์แห่งพิบูลสงคราม”

“พิบูลวิชญ์ : นักปราชญ์แห่งพิบูลสงคราม”
ชื่ออาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์
▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
©️ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *