พิธีส่งมอบงานตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดพิธีส่งมอบงานตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมรพส. ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์เส็งพานิช  โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญไปรับการรักษาแทนไม่เกิน 180 วัน   ณ ห้องประชุมท. 410 อาคารทีปวิชญ์

คลิกเพื่อดูข่าวต้นฉบับ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *