ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 664/2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่664/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วัน #ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *