วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพรรษาพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพงิวรรณะ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอให้เจ้าพระยา
เจ้าพระยาผู้ดูแลระบบการศึกษาและการฝึกอบรมผู้บริหารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *