คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 “MS รับน้อง ’62”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารมวลชนร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 “MS รับน้อง ’62 ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *