ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา”

➡️ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา”

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาการจัดการ มรพส.

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 10.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. เรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *