คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ  จาก ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *