ขอแสดงความยินดีกับประธานหลักสูตรคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับประธานหลักสูตรคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *