คู่มือแนวทางการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *