Apple Maps สามารถค้นหาจุดบริการเช่าจักรยานได้แล้ว

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

Apple Maps เพิ่มเติมฟีเจอร์ขึ้นมาอีกเล็กน้อยเพื่อให้ตามทันลูกเล่นของ Google Maps โดยฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาจะช่วยให้ผู็ใช้งาน Apple Maps สามารถค้นหาจุดบริการเช่าจักรยานที่อยู่ใกล้ๆ ได้ สามารถค้นหากันได้แบบเรียลไทม์ และครอบคลุมพื้นที่กว่า 175 เมือง ใน 36 ประเทศทั่วโลก (ไม่รองรับประเทศไทย)

โดยการค้นหาก็ง่ายๆ แค่พิมพ์ลงในช่องค้นในแอพฯ ว่า “bike sharing” เท่านั้นเอง

รายชื่อเมืองที่รองรับ

Apple Maps สามารถค้นหาจุดบริการเช่าจักรยานได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม การค้นหาจุดเช่าจักรยานของ Apple Maps นั้น ยังบอกได้เพียงจุดบริการเช่าจักรยานโดยรอบเท่านั้น ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีจักรยานเหลือที่จุดเช่ากี่คัน หรือมีที่จอดจักรยานเหลือกี่ช่อง

สำหรับบริการเช่าจักรยานที่ทาง Apple Maps รองรับ ก็มีอยู่หลายรายเช่น Citi Bike, GoBike, Biketown, Santander Cycles, Bicing, BIXI, CityCycle, nextbike ฯลฯ
ที่มา : www.theverge.com , www.techsourceint.com , www.gizmodo.com.au , techcrunch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *