เรียนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบจึงทำให้เกิดปัญหา ข้อมูลหาย ข้อความขาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง
หากพบปัญหาดังกล่าวขอความกรุณาช่วยปรับปรุงเเก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

กดที่นี่เพื่อดำเนินการต่อ